Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Grádo
ZÁVODY NA GRÁDĚ    30.3. 2013
 
Na velikonoční sobotu připravujeme již šestý ročník závodů na Grádě. Podmínkou uskutečnění závodů je vysazení ryb, které jsou zatím u dodavatele zakovány pod ledem. Včas dáme vědět.
Propozice závodů na Grádě: http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/propozice.doc
 
 
Úlovky na Grádě v roce 2009
http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/sumar_ulovku._za__012.xls
Cena povolenky na Grádo
Od roku 2013 se nezvyšuje cena roční povolenky na RMV 411 139 Grádo. Což znamená, že zůstává na  700Kč.  Členská schůze podpořila návrh na postupné zdražování povolenek na Grádo zdražení na 700Kč v roce 2015 na 800Kč, v roce 2017 na 900Kč a v roce 2019 na 1000 Kč

  Ceník povolenek pro GRÁDO pro nečleny MO ČRS Čelákovice
Výbor MO ČRS Čelákovice se rozhodl pro rozšíření prodeje povolenek na Grádo
o povolenky hostovací. Určil také cenu těchto povolenek, která vypadá takto:

Hostovací povolenka:   jednodenní 150
                               víkendová 300
                                   7-denní 450 Kč

                                  celoroční 1500 Kč

 

 

Nadále však platí, že prodej „hostovaček“ na Grádo je podmíněn vlastnictví platného rybářského lístku.
Hostovací povolenky lze zakoupit v prodejně rybářských potřeb p. Doutnáčové, v prodejně na Ostrůvku v Brandýse, u p.Ouředníčka v Horních Počernicích a v hospodě na Grádě.
v Masarykově ulici v Čelákovicích

                                                                                                Revír Grado 4110139 - Labe 19 M

revír místního významu

Na revíru platí pouze povolenky vydané MO ČRS Čelákovice.

Rybolov se provádí dle zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb. a úprav pro tento revír:

 

1.    Všeobecný zákaz lovu platí od 1. 1. do 31. 3.

2.    Denní doby lovu

       listopad, prosinec            od 7 hodin               do 18 hodin

       duben, září a říjen            od 5 (6) hodin         do 21(22) hodin

       květen až srpen               od 3 (4) hodin         do 23 (24) hodin

      v závorkách je uveden letní čas

3.    Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovenou délku

       kapr   45 cm                    tolstolobik 60 cm         bolen 40 cm
       amur  60 cm                    úhoř 50 cm
                   lín 35 cm
       štika   60 cm                 candát 50 cm             sumec 70 cm
       siven amer. 25cm        pstruh duhový 25 cm

4.   Lov ryb smí být prováděn jen způsobem, odpovídající  řádnému výkonu rybářského práva a ochrany živočichů. Platí zákaz používání srkačky.

5.   Hájení jednotlivých druhů ryb:

      kapr                  do 31. 3.

      štika                  do 15. 6.

      candát              do 15. 6.

      sumec              do 15. 6.

      Lov nástražních ryb do čeřínku povolen od 15. 6.

     Hospodář organizace doporučuje nevracet zpět do revíru sumce velkého (silurus glanis), pokud má stanovenou míru a není

     hájený a to z důvodu jeho přemnožení.

6.  Lov na mrtvou a živou rybku se povoluje od 16. 6. Přívlač je zakázána

7. Zakazuje se lov z lodí a jakýchkoliv jiných plovoucích zařízení, jakož i zavážení a zaplavávání krmení, návnad a nástrah.

Výjimku z tohoto zákazu tvoří pouze lov sumce na bójku v období od 16. 6.

Zákaz lovu je z lávky a v rybím útulku na obou koncích Gráda (je označeno tabulkami).

 

8.  Před započetím lovu je lovící povinen zapsat datum příchodu  (lovu) do úlovkového lístku (ÚL).

    Po ulovení a ponechání si vyjmenované ryby (viz. bod 9), musí být její druh a velikost zapsán ihned do ÚL. Ostatní ryby

    budou zapsány před odchodem od vody! Pokud lovící nedosáhne úlovku, proškrtne

    kolonku zaznamenaného dne. Na revíru platí tzv. K-70 – Kapr větší než 70cm(včetně), se musí s maximální šetrností a

    bez prodlení vrátit zpět do revíru, kde byl uloven a do úlovkového lístku se zapíše druh, hmotnost, míra

    a VV (vráceno vodě).

   Platí povinnost použití podběráku!

9. Počet ulovených a ponechaných vyjmenovaných ryb je limitován takto:

   kapr             1 ks/ den           3 ks za týden

   štika             1 ks/ den           3 ks za týden

   candát          1 ks/ den           3 ks za týden

   amur            1 ks/ den           3 ks za týden

  Lovící si smí ponechat v denním úlovku 2 ks vyjmenovaných ryb, ale pouze jejich kombinaci. V týdenním úlovku si smí

  Ponechat pouze 3 ks vyjmenovaných ryb (popř. jejich kombinaci). V denním úlovku mohou být také 2 ks lososovitých ryb,

  které lze kombinovat s ostatními druhy dle platného řádu-(viz.7kg). Ponecháním si ryby,  jejíž hmotnost přesáhne 7 kg

  celkového úlovku, končí pro lovícího denní lov. Roční limit ponechaných vyjmenovaných ryb je stanoven na 30 ks.

10. Lov lososovitých ryb

    Povoleným způsobem lovu lososovitých ryb je plavaná, položená a muškaření. Při lovu muškařením se použije 1 prut,

   který je držen v ruce a udice, která je opatřena nejvýše dvěma návazci s jednoduchými háčky. Jiný prut nesmí být

   nastražen. Za nástrahu se použije živý i mrtvý hmyz a umělá muška. Muškou se rozumí umělá nástraha imitující hmyz a

   jeho vývojová stadia nebo jiné organizmy (vyjma rybek), která nesmí být vybavena doplňky zvyšující svým  pohybem

   dráždivost pro ryby (vrtulka, plíšek, twistrový ocásek, apod.). Takto opatřené nástrahy jsou považovány za třpytku.

   Přívlač je zakázána.

   Při lovu zachovávají lovící mezi sebou vzdálenost alespoň 20m nedohodnou-li se na menší vzdálenosti.

11.  Děti do 15-ti let loví na dva pruty a nesmí lovit na živou rybku a zodpovídají za ně rodiče jejich zákonní zástupci.

12.  Do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky platí povinnost odevzdat povolenku s řádně vyplněným sumářem na určená sběrná místa.

13. Chování při lovu je v souladu s rybářským řádem ČRS. Na požádání rybářské stráže lovící předloží a umožní kontrolu

      dokladů, vybavení a ulovených ryb. Poskytne podporu a pomoc kontrolním orgánům

14. Přestupky proti řádu a stanovám ČRS, jakož i proti tomuto řádu budou řešeny dle jednacího řádu ČRS.

        Za závažné přestupky hrozí nevydání povolenky pro příští rok a případně vyloučení z místní organizace ČRS.

 

                                                                                      

www.mo-crs-celakovice.wbc.cz

www.revirgrado.wbs.cz

     SMS linka MO ČRS Čelákovice – 775 992 067

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek