Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Aktuality

www.rybaricelakovice.cz

Den otevřených dveří 21.9. 2013 klikni zde: http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/plakatecek.jpg

 

video z vysazování: http://www.youtube.com/watch?v=I4JXk-5LQRI

                                  http://www.youtube.com/watch?v=2_3W_kTp8I4

                                   http://www.youtube.com/watch?v=hh_qeHThpQc

nová videa:                http://youtu.be/phgSlwlYkdA

                                    http://youtu.be/1nCpnQRjoRk

                                    http://youtu.be/svhjzOga3bY

 

MO ČRS Čelákovice pořádala v červnu kaprařské závody na Řehačce.

Reportáž z Carp tour Řehačka 2013

http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/carp_tour_rehacka_2013.doc

Sponzoři závodu

 

PLATEBNÍ TERMINÁL

Oznamujeme našim ctěným členům, že jsem pro zajištění kvalitnějšího prodeje povolenek, pořídili platební terminál. Od Nového roku, bude možné provádět veškeré platby za povolenky, brigády, členské příspěvky atd. pomocí platebních karet. Pokud u sebe nebudete mít potřebnou hotovost, použijte svoji pl.kartu. Samozřejmě hotové peníze budeme přijímat i nadále.

 

Úlovkové lístky - sumáře úlovků

Řádně vyplněné sumáře odevzdávejte na sběrná místa. Těmi jsou: schránka naší kanceláře, schránka paní Mašínové a v prodejně rybářských potřeb paní Doutnáčové. Připomínám povinnost odevzdání sumářů do 15.1. 2013.

Dodržte prosím termín. Dále připomínám nutnost zaznamenání všech úlovků(i nástražních rybek) a také docházek na jednotlivé revíry. Všechny tyto údaje nám přinášejí prostředky na ryby. Do konce února je také nutno zaplatit členské příspěvky.


Opět tu máme zákaz vstupu do honitby!!

Rozhodnutím Městského úřadu v Lysé n/L odboru ŽP, vešel v platnost

zákaz vstupu do honitby mysliveckého sdružení Přerov n/L v úseku levá strana Labe nad Sedlčánkami od odbočky k tůni Procházková až po konec lesa v Přerově (podobný zákaz platil vloni). Zákaz platí od 1.5. 2013 do 15.7.2013. Nejen pro rybáře to znamená, že nesmí vkročit do zmíněné honitby.  Dle získaných informací z Městského úřadu v Lysé n/L se nás  tento zákaz týká ve smyslu vkročení do lesa, resp.na pole a louky. Tzn. co je od cesty k vodě můžeme využívat k provozování sportovního rybolovu. Od cesty do lesa nesmíme vkročit, jinak se vystavujeme porušení zákazu s možností sankcí ve výši až 10 000 Kč. Žádám tedy rybáře, aby respektovali zákaz vstupu do lesa. Tento zákaz byl vyhlášen na základě žádosti Mysliveckého sdružení(MS) v Přerově n/L z důvodu ochrany zvěře v období kladení a vyvádění mláďat. Ti, kdož do zmíněné lokality vjedou motorovým vozidlem riskují velikou pokutu

mapa zákazu klikni zde: http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/mapka.jpg 

Výlov mlýnského náhonu

Dne 2.10. proběhl výlov mlýnského náhonu v Čelákovicích. Po náhlášeném snižování hladiny Labe jsme započali záchranné práce.  1. 10. probíhal sběr mlžů a plžů uvízlých v pobřežním pásmu náhonu kterých jsme posbírali přibližně 1000kg což se rovná cca 10000ks (škeblí rybničních,plochých a říčních, sláviček, hrachovek, okružáků a plovatek). Tyto jedince jsme část vrátili do Labe a do našich tůní. Následující den jsme za pomoci elektrického agregátu začali lovit ryby. Lov začal od nátoku do mlýna a pokračoval směrem k mostku u hlavního toku. Očekávali jsme druhovou rozmanitost zvláště u reofilních druhů a naše očekávání se splnilo. Za překvapení lze uznat výskyt Ostroretky stěhovavé (chondrostoma nasus), kterých jsme vylovili cca 500 ks, ale také podoustve a parmy v počtu 100 resp.200ks. Celkem očekávaný výskyt jelců, plotic, cejnů a cejnků se splnil a tak vytrávený potok Výmola dostal tu nejkvalitnější násadu, kterou kdy mohl dostat. Počty slovených ryb v číslech vypadal takto: cejn - 400kg, cejn- 100kg, tloušť - 200kg, plotice - 200kg, kapr -100kg, parma - 40kg, ostroretka - 10kg, hrouzek - 10kg, jesen - 5kg, podoustev - 5kg, Amur - 1ks,  lín - 1ks, štika - 4ks, sumec - 1ks, candát - 7ks, hořavka - 20ks úhoř - 6ks(i okolo 1kg) a asi milion ouklejí. Váhově jsme se přiblížili 1100kg ryb. Z toho jsme nasadili 800kg do Výmoly a zbytek přišel do Labe. Ryby vysazené do Výmoly jsme umístili do nejvíce postižené části, tedy do Vyšehořovic, Kozovaz a do Mochova. V tuto chvíli je tedy Výmola zarybněná do více než původního stavu.

Musíme přiznat, že jsme očekávali větší účast našich členů při výlovu, bohužel výlov byl ve všední den a ne každý si mohl vzít volno, a tak se nás sešlo asi dvacet. Všem patří velké poděkování za pomoc při velice úmorných pracích.

Stav vody v tůních

Po snížení hladiny Labe monitorujeme stavy hladin na tůních. Nejhorší situace byla na Hradě a Procházkové. Zde klesla hladina o více než metr a proto jsme přikročili k přehrazení Výmoly abychom výpustí z Hradu přivedli vodu do těchto tůní. Podařilo se nám zvednout hladinu Výmoly o 60cm a v tuto chvíli (8.10.-22hod.) máme Hrad i Procházkovou naplněnou. Další tůně a jejich stavy: Labíčko -30cm, Kozí chlup -30cm, Václavka -5cm, Grado -10cm, ostatní tůně jsou na normálu.

Bagrování na Gradě

Povodí Labe vyslyšelo naši žádost a provádí v tuto chvíli bagrování výpusti z Grada. Provedla vyčištění trdliště, odstranila pletiva a upravila břehy tak, že výpust vypadá kultivovaně a trdliště bude konečně plnit svůj účel.  Splnily se zároveň i žádosti obyvaltelů osady

Manipulace s hladinou Labe

Povodí Labe se chystá snížit hladinu Labe o cca 2 metry. Tato akce je odůvodněna nutností oprav na Vodních dílech(VD) v Čelákovicích a Lysé nad Labem. Současně s těmito opravami bude provádět rekonstrukci nátoku a turbín na Vodním mlýně v Čelákovicích. Tato akce je plánovaná na termín 1.-28. 10 2012. Pro naši organizaci to přinese spoustu procí vedoucích k záchraně ryb. Je téměř jisté, že se nevyhneme určité ztrátě ryb a to zejména po manipulaci s patkami zdymadla. Po snížení výšky jezu se dosáhne snížení hladiny o 1,5m a další půlmetr se sníží manipulací hladiny na brandýsském úseku Labe a zvednutím jedné patky v Čelákovicích. Touto cestou nám patrně odmigruje část rybí obsádky z Labe. Jelikož doba trvání je stanovena na jeden měsíc lze očekávat, že nám začnou klesat hladiny na tůních. Nejvíce ohrožené jsou tůně Kozí chlup, který je přímo spojen s Labem, dále Václavka, ta bude bez vody, Labíčko a Homolka. Zde musíme sledovat situaci a zahájit případné záchranné akce. Bude se monitorovat výška hladiny, stav rybí obsádky, množství rozpuštěného kyslíku, teplota adt. Důležitý bude zátaras výpusti z tůně Kozí chlup. Bez něj bude tůň absolutně na suchu. V případě záchranného odlovu budeme ryby převážet  na Řehačku, Byšickou a Hrad, tedy tůně, kde nepředpokládáme změnu stavu. Na Grádo se tyto ryby nesmějí umístit(RMV). Dále na hlavní toku bude platit zákaz lovu od 1.-30.10. 2012 a současně je možné, že uzavřu dotčené tůně.
 Dále proběhne odlov ryb, které zůstanou v mlýnském náhonu. Ten bude přehrazen a zůstane na suchu. Ryby, které zůstanou v korytě, slovíme a umístíme to tůní 411164 a všechny menší do vytrávené Výmoly. Práce na odlovu započnou v neděli 31.9. a 1.10. bude odlov a rozvoz ryb. potřebujeme hodně lidí na pomocné práce a proto uvítáme každou pomoc. Zejména na rozvoz, odlov, nosení ryb a další důležité a zajímavé práce. Počítejme i s tím, že budeme hodně unavení a špinaví. Musíme zachránit co se dá a každá ruka je nutná!!! Takže všichni zájemci o pomoc zavolejte a nebo ještě lépe přijďte na Rybářský den na parcele 22.9. 2012 od 9-14.hodin na parcele u Zdymadel, kde se domluvíme na pomoci.
Ještě k některým tůním. Na Řehačce očekávám, že se jí snížení hladiny zvlášť nedotkne. P

 

 

CT Harpia na Grádě - 27.- 29.7 2012 klikni zde:http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/ct_harpia_na_grade.doc

 

Stavba míst pro ZTP rybáře

Na našich revírech pomalu přibývají místa, vhodná pro naše handicapované kolegy. Po Řehačce a Hradu, přibyla místa na Byšické a na Labi u přívozu v Sedlčánkách. Žádáme rybáře o kolegyalitu a tyto místa nechávali k dispozici majitelům ZTP průkazek. Děkujeme

Otrava na Výmole

klikni zde: http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/oznameni_clenum_na_web.doc

 


5.ročník rybářských závodů na tůni Grádo se konal 31. 3.  2012

Listina výherců:

jméno lovce město počet cm
Jan Říha Bakov n/J 300
David Skuhravý Čelákovice 286
Dominik Jareš Lysá n/L 243
Jaroslav Cerha Sedlčánky 240
Miroslav Vacek Neratovice 221
Zbyněk Petr Přerov n/L 194
Petr Palán Benátky n/J 187
Václav Holovský Čelákovice 173
Vojtěch Zeman Hostivice 171
Jaroslav Palán Benátky n/J 170
Miroslav Křivánek Roudnice n/L 169
Emilián Gomela Rovina u Karlštejna 161
Michal Šeda Čelákovice 155
Antonín Šeda Čelákovice 152
Tomáš Prchal Lysá n/L 149
Vratislav Vlasta Bakov n/J 111
Milan Hamoň Čelákovice 109
Miloslav Sudík Kochánky 108
Pavel Rozum  Třemošná 103
Jiří Jícha Nový Vestec 100

článek o závodech klikni zde: http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/zavody_grado_12.doc

 

Zpráva z Výroční členské schůze ze dne 17.3.2012

klikni zde: http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/prubeh_vcs_2012.doc

 

Upozorňuji vážené členy, že doba lovu v měsíci březnu je stanovená doba lovu od 5 do 21 hodin.  V měsíci dubnu je stanovená doba lovu od 6 do 22 hodin. Žádám o respektování a dodržování rybářského řádu.

 

Zarybnění 2012

Skutečnost  vysazování:

Labe - 780 kg kapra, 12000ks úhoře- monté,

Grado - 2200 kg kapra,  50ks štiky, 100ks amur, , 80ks lína, 100kg pstruha,

Řehačka tůň - 2400kg kapra, 50ks štiky, 100ks lína, 80kg amura

Byšická - 750kg kapra, 50ks štiky, 20kg lína, 30kg

Homolka - 50kg kapra, 10ks štiky,

Václavka - 150kg kapra, 8 ks štiky, 5kg lína

Hrad - 700 kg kapra, 300ks štiky, 60kg amura,

Procházková - 550kg kapra,  5ks štiky, 40ks lína, 10kg amura

Labíčko - 120kg kapra, 5ks štiky, 5kg amura

Potok Výmola -10kg kapra, 2kg lín

Kozí chlup - 60kg kapra

Máme novou adresu MO ČRS Čelákovice!!!

 
Na Nábřeží 1676, Čelákovice 250 88

http://maps.google.cz/maps?q=na+n%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD+1676+%C4%8Del%C3%A1kovice+&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.166302,14.744178&spn=0.003395,0.009645&z=17&vpsrc=6&brcurrent=5,0,0

Změna poplatku za propůjčení chaty na Řehačce

Od roku 2012 se zvyšuje cena za propůjčení chaty na Řehačce o 100 Kč. Tzn. cena za chatu na týden bude 2200 Kč na týden. Žádáme všechny zájemce o chatu, aby si zaregistrovali temín zapůjčení o pana Karpíška

Právě byly spuštěny samostatné stránky pro revír GRÁDO

adresa zde: www.revirgrado.wbs.cz

Závody na Gradě 9.dubna 2011

klikni zde: http://mo-crs-celakovice.wbs.cz/zavody_grado_11.doc

.

Zápis z Mimořádné členské schůze 4.12.2010

Dne  4. 12. 2010 v 9.hodin ráno se konala mimořádná schůze v útulném prostředí společenské místnosti Stavební firmy pana Kučery v Čelákovicích. Členskou schůzi, která  se sešla v nehojném počtu 39 členů přivítal předseda organizace Jiří Eichler a seznámil jí s hlavními body schůze. Mezi nejdůležitější body patřilo zdražení povolenky na Grádo a rozšíření o celoroční hostovací povolenku. Dále úprava řádu na Grádo, zlevnění náhrady za neodpracované brigádnické hodiny a úprava přiznání úlev z brigád, zdražení pobytu na chatě na Řehačce, vytvoření Zarybňovací komise a informování o dalších záměrech výboru organizace. Prvního bodu se ujal hospodář organizace Pavel Jindřich a seznámil členy s návrhem člena organizace na zdražení ceny celoroční povolenky na Grádo na 1000 Kč. Přednesl také svůj protinávrh nezdražit tuto povolenku a na připravené prezentaci předvedl možný scénář zdražení a také prezentaci, která měla nastínit, co by se mělo stát, aby cena zůstala stejná. Po té se rozjela diskuze v řadách přítomných členů o zdražení, ve které zazněly argumenty pro i proti, nicméně po následném hlasování se členská rozhodla povolenku nechat ve stejné výši jako v roce 2010. Dále hospodář navrhl celoroční honovačku na Grádo a také její cenu – 1200 Kč a uvedl i důvody proč ji vytvořit. Členská schůze tento návrh kvitovala a navrhla si svoji cenu a to 1500 Kč, kterou si také odhlasovala. Dále hospodář navrhl změny v rybářském řádu na Grádo. 1. Srovnat lovné časy se svazovým řádem – odhlasováno. 2. Uloveného mírového sumce nevracet zpět do revíru – neodhlasováno. 3. Omezení ročního počtu odnesených ušlechtilých ryb na 50 ks (dva protinávrhy- 25ks/rok a neomezovat) – odhlasováno neomezovat počet odnesených ryb. 4. Omezení týdenního limitu odnesených ušlechtilých ryb na 3 ks – odhlasováno. 5. K-70 se vrací zpět do revíru a zapsání do ÚL míra, hmotnost a VV (vráceno vodě)- odhlasováno. V diskuzi zazněly i návrhy jako zahájit lov na Grádě až po závodech, první měsíc po zahájení ulovit kapra a jít domů, roční limit ryb dle ceny povolenky tzn. cca 4 ks ryb, ale tyto návrhy nebyly přijaty k řádnému hlasování.

V dalším bodu schůze se ujal slova předseda a na připravené prezentaci seznámil členskou schůzi s důvody návrhu na zlevnění náhrad za neodpracované brigády na 750 Kč. V prezentaci ukázal, o kolik členů jsme přišli následkem různých zdražování, ať již to byly příspěvky, krajské i celosvazové povolenky a v neposlední řadě i brigády. Následkem tohoto organizace přišla o desítky členů, kteří přešli do jiných MO (nejčastěji do Brandýsa)za výhodnějšími cenami. Členská schůze po poněkud bouřlivé diskuzi návrh předsedy na zlevnění neakceptovala a cena tedy zůstává 1000Kč za neodpracované brigády. V dalším hlasování se odsouhlasily úlevy z brigádnických povinností, a to pro důchodce pouze po předložení důchodového výměru. Předseda dále informoval o zdražení ceny pobytu na chatě na Řehačce na 2100 Kč za týden, což schůze kvitovala, a o investicích do oprav chaty.

Hospodář v dalším bodu schůze seznámil členy s návrhem člena na vytvoření tzv. Zarybňovací komise. Přednesl členům důvody, proč má být komise zřízena, a přednesl práva a povinnosti členů této komise. Představil navržené členy Rybářské stráže a výboru a požádal členskou schůzi o návrhy na složení komise z řad členů. Z přítomných se přihlásil pouhý jeden člen do této komise a tak volba do komise patrně zůstane na řádnou Výroční schůzi.

Předseda v posledním bodu schůze začal seznamovat členskou schůzi o dalších záměrech výboru, ale musel chvíli pozdržet svůj proslov, protože někteří členové začali opouštět schůzi, patrně je nezajímali záměry o investicích, prodeji Avie, tvorbě míst pro ZTP, vytvoření závodiště, stavbě společenské místnosti, které předseda přednesl hrstce zbývajících skalních členů.

Po jedenácté hodině předseda Eichler poděkoval členům za přízeň a popřál Veselé Vánoce a šťastný Nový Rok a rozloučil se obvyklým Petrův Zdar

 

Naše organizace nabízí svým členům ke koupi samolepky a odznaky s logem MO Čelákovice a publikaci o vzniku naší organizace. Samolepka přijde na 20Kč, odznak 40Kča publikace na 50Kč. Můžete si zakoupit u p. Mašínové při koupi povolenky, a nebo u p. Doutnáčové v Rybářských potřebách na Statku v Rybářské ulici.

Snížení cen hostovaček na Grádo - viz ceník

 

 Infosystém MO ČRS Čelákovice

 Doporučujeme všem našim členům, aby se zaregistrovali, do databáze členů. Infosystém se slušně rozjel a pro jeho plný smysl potřebujeme kontakty na vás. Systém slouží k informovanosti členů pomocí SMS(zdarma) o dění v organizaci ( probíhající brigády, pomoc při nasazování ryb,či jiné závažnější informace). Stačí jen odeslat SMS na tel. 775 992 067  text:  jméno a registruji se do databáze MO

 

Závody na Grádě

24. dubna 2010 se uskutečnil již třetí ročník závodů na Gradě.Závody proběhly opět za překrásného počasí a zúčastnilo se jich 96 závodníků a z toho bylo 26 dětí. Den před závody byl vysazen kapr a pstruh duhový a tak se dal očekávat velmi zajímavý průběh. A vskutku tomu tak bylo. Již po prvních náhozech byli uloveni krásní kapři okolo 3,5 kg a mezi nimi i kapr, který měřil 65 cm. Ten svému lovci (Pavel Janula z Čelákovic) zajistil výhru ceny hospodáře ze největší ulovenou rybu závodů - sošku rybáře s trofejním kaprem (jak příznačné).  Při závodech se ulovilo celkem 60 ks kapra, 10 pstruhů, 6 karasů a nespočet sumečků amerických, kteří se do celkového součtu bodů nezapočítávali. Pstruzi byli letos trochu zklamáním, protože vůbec nechtěli brát i když jich bylo vysazeno více než v loňském roce. Při závodech panovala velice přátelská nálada a bylo milé vidět, jak si závodníci navzájem pomáhají při rozmotávání a navazování udic, radí si jak a na co chytat a vyprávějí si rybářskou latinu. Výtečné občerstvení připravil pan předseda Brouček se svým asistentem Petrem Dunikem. Vařili kávu, prodávali pití a sušenky a hlavně opékali luxusní koninu s libereckým párkem. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny (pruty,navijáky, oblečení, víno, salámy, krmení atd.,atd.) a patnáct závodníků si některou z těchto cen odvezlo. Také každé ze závodících dětí si odneslo nějakou tu cenu. I ty dítka, které neulovily ani čudlu. Mezi dětičkami bylo pořadí následující: 1.Káťa Jindřichová z Čelákovic -110 bodů, Pepík Ulman z Kochánek - 52 b. a 3. Filip Vydra - z Českého Brodu - 40 b. V kategorii dospělých vypadala tabulka vítězů takto: Jiří Vokoun z Benátek - 308 b., Václav Holovský z Čelákovic - 251 b., 3. Jan Bartoš z Prahy - 248 b. Letošní závody bych hodnotil jako velice zdařilé a odezvy všech zúčastněných mě v mém názoru pouze utvrzují. Opět chci vyzdvihnout příkladné chování všech závodníků a chtěl bych poděkovat všem za účast a těším se na další, již čtvrtý ročník závodů na Gradě. Petrův zdar Pavel Jindřich, hospodář revíru.

 

 Pořadí závodníků:

1. JIří Vokoun - Benátky -           308 b.    9. Stanislav Brand - Neratovice -    137 b.

2. Václav Holovský- Čelákovice -  251 b.   10. Pavel Mareš - Praha -                  127b.

3. Jan Bartoš - Praha -                       248 b.   11. Zdeněk Majer - Most -                  101b.

4. Josef Ulman - Kochánky -            201 b.    12. Petr Novotný - Přerov n / L -          99 b.

5. Jiří Nekovář - Mladá Boleslav -    194 b.    13. Mareš Vladimír - Praha -               94 b.

6. Petr Palán - Benátky -                    174 b.    14. Jiří Voleník - Mochov -                    93 b.

7. Šimon Fučík - Praha -                    141 b.    15. Petr Pešout - Sázava -                   92 b.

8. Tomáš Prchal - Lysá n / L -           138b.

Máme nového předsedu organizace

Dosavadní předseda pan Antonín Hronek ukončil svou funkci a předal ji svému nástupci panu Jiřímu "Broučkovi" Eichlerovi.  Ten byl jednohlasně zvolen předsedou na ustavující schůzi, která se konala po skončení Výroční členské schůzi dne 10.2.2010. Pan Hronek byl zvolen čestným předsedou a bylo mu předáno ocenění za dlouholetou činnost v naší organizaci na slavnostní vernisáži výstavy k 90. výročí naší organizace v Městském muzeu 20.3.2010. Novému předsedovi přejme mnoho Zdaru .

 

Upozornění pro rybáře na tůni Hrad a Procházková. Provedl jsem opět výsadbu nových stromků podobně jako v lońském roce. Jedná se o vrbičky(tzv.babky). Jsou to ještě nenápadné "proutky", tak je prosím neničte. Díky Pajin - hospodář

Novinky z Výroční členské schůze 2010

Výroční členská schůze proběhla 10.2.2010 v 18 hodin ve velkém sále místního Kulturního domu za účasti 55 členů a tří hostů. Prvním hostem byl pan místostarosta města Čelákovice pan Petr Bařina, druhým hostem byl hospodář brandýské MO pan Bořivoj Rotek a třetím hostem byl zástupce Mysliveckého sdružení Čelákovice pan Barták. Schůzi zahájil odstupující předseda pan Antonín Hronek a seznámil přítomné s programem. Po volbě do mandátové, návrhové a volební komise následovala zpráva jednatelská, kterou přečetla paní jednatelka Mašínová a informovala o počtu členů(810), korespondenci, i o vydaných povolenkách a stále stejných nešvarech při odevzdávání povolenek.

Dále následovala zpráva hospodářská, kterou přečetl pan hospodář Pavel Jindřichbegin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting. Informoval o splnění a překročení plánu násad, kdy bylo nasazeno mnohem více ryb, než bylo v hospodářském plánu určeno( na Grádo nasazeno za 191tisíc Kč a na ostatní naše revíry za 323tis.Kč). informoval také o práci, která byla vykonána a oznámil, že počet odpracovaných brigádnických hodin se přiblížil k pěti tisícům. Dále informoval o plánovaných násadách pro rok 2010 a úlovcích z RMV Grádo. Zde bylo uloveno celkem 1692ks ryb o váze 4159kg, což znamená průměrný úlovek na povolenku 16.6 kg ryb. Poněkud rozhořčeně informoval o odevzdaných sumářích úlovků, kde zjistil u 51 povolenek přestupky proti RŘ(neproškrtané kolonky, nezapsané váhy, dvě ryby v jedné kolonce(u vyjmenovaného druhu), lov na revírech, kde není platná povolenka, ad.), 96ks sumářů bylo špatně vyplněno, 80ks sumářů nevyplněno(každá 5 povolenka se závadou). Čas strávený nad sumarizací se vyšplhal na 36 hodin čistého času. Hospodář dále schůzi oznámil udělené výjimky z nočního lovu sumce v letních měsících a o povolení odstřelu kormorána do roku 2013.

Po té byla přečtena zpráva mandátové komise(z 810 členů přítomno 55 a 3 hosté).

Zprávu účetní přednesl p.Jindřich(p. účetní Barešová se omluvila).  Zde byla schůze seznámena s účetními výsledky a informována o finanční ztrátě 66tis. Kč. Ztráta byla způsobena černým odběrem elektřiny neznámým pachatelem a pokutou(téměř 80tis. Kč), kterou jsme byli nuceni uhradit. I přes tuto pokutu jsme zvýšili schodek pouze o 19 tisíc Kč oproti loňskému roku. Byl přednesen také finanční rozpočet na rok 2010 o kterém se hlasovalo později.

Zpráva o čistotě vody zněla poměrně kladně, nikde nedošlo k většímu úhynu ryb, otravy neproběhly žádné. Pouze Kovohutě řešili problém s únikem oleje, který byl zachycen nornými stěnami a ČOV vypouštěla svůj nevyčištěný odpad do Labe, což je ještě v řešení. Dále byl ctěné schůzi sdělen záměr naší MO na požádání o dotace na odbahnění tůně Václavka, čímž je pověřen pan Jiří Blecha. Vše je v přípravě a vypadá to velmi příznivě, takže se možná dočkáme staré a dobré Václavky.

Dále se schůzi představil nový brigádnický referent Jiří Brouček Eichler, který informoval o svém systému informovanosti členů, formou databáze a rozesíláním zpráv, který již úspěšně aplikoval na podzimních i zimních brigádách.  Požádal členy o poskytnutí kontaktů pro rozšíření databáze a seznámil schůzi s plánem na letošní rok.

Dozorčí komise (přednesl p.Jiří Dvořák) neshledala na hospodaření naší MO žádné nesrovnatelnosti, jen doporučila aby členové Ryb. Stráže byli důslednější při kontrolách na dodržování předpisů, zvláště na nepořádek a čistotu v rybářských revírech.

Dále proběhli volby do výboru a KRK. Do výboru MO ČRS Čelákovice byli zvoleni: p.Jaroslava Mašínová, Ladislav Krejčík, Míra Buriánek, Pavel Jindřich, Jiří Eichler, Jiří Blecha, Pepa Doutnáč, Ladislav Venuš, Antonín Hronek a p. Petra Barešová. Do Kontrolní a Revizní Komise(KRK): Jiří Dvořák, Míra Bouška a Radek Štětina.

Jelikož návrhů v diskuzi nebylo(?!), tak se přikročilo k hlasování o rozpočtu, jednateské hospodářské a účetní zprávě, následně pak o usnesení - vše bylo 100% schváleno.

Před závěrem dostali slovo hosté. Pan místostarosta vyjádřil naší organizaci podporu na MěÚ a informoval o rozvoji a plánovaných investicích města . Na dotaz ohledně lávky přes Labe, sdělil, že se na ní stále pracuje do budoucna by prý měla stát, ale ještě není jasné kde a kdy. Popřál naší organizaci hodně úspěchů a zdaru při naší činnosti.Druhý host brandýský. hospodář Rotek vyzdvihnul výtečné vztahy mezi našimi organizacemi a děkoval za spolupráci naší RS. Upozornil naše členy na důsledné kontroly z jejich RS a na striktní dodržování řádu. Přestupky proti RŘ budou přísně posuzovány a postihovány, ostatně jako každý rok. Jeho účast a vystoupení bylo věcné a pro naši organizaci také velmi přínosné(byla přislíbena pomoc při některých činnostech. Třetí host pan Barták vyjádřil plnou podporu myslivců při snaze získání dotací na odbahnění Václavky a hodnotil velice kladně naši činnost ohledně čistoty prostředí. Dále doporučil všem členům, jak se chovat v přírodě a zvláště v zimních měsících při procházkách, o psech na vodítku, které je důležité, aby se pes nevydal za zvěří. Potvrdil spolupráci přo odstřelu kormorána na našich revírech.

Po té pan Předseda Antonín Hronek poděkoval za účast v 20 hodin ukončil Výroční členskou schůzi s obvyklým PETRŮV ZDAR.

Oslava 90. výročí vzniku naší organizace

V letošním roce si připomínáme 90. výročí vzniku. Proto připravujeme pro Vás, členy MO ČRS Čelákovice, ale i pro širokou veřejnost

v Městské muzeuvýstavu na toto téma.

Výstava byla zahájena 20. března a na vernisážbyli pozváni zástupci ministerstva zemědělství, Středočeského Úz.svazu ČRS, a zástupci města Čelákovice. Závody na Grádě jsou součástí oslav.

Výsledek jednání s ČEZem, ohledně neoprávněné manipulace s elektroměrem

Dne 12.10.09 jsme se dostavili na základě předvolání firmou ČEZ k projednání nelegálnho odběru el.energie.  Výsledkem šetření ČEZu je, že na náš vrub je uplatňována pohledávka částka celkem 78.693Kč, kterou jsme nuceni uhradit. Tato částka je vypočítána z max.odběru na jističi(10Kw) což je asi 4,3kw/hodinu krát 8hodin denně(tabulková hodnota max.odběru za den) krát 365 (rok). Ten rok je dán posledním zúčtovacím obdobím, které bylo uzavřeno(30.9.08) plus hodinová mzda techiků. V případě neuhrazení částky nám nebude nejenže obnovena dodávka el. proudu, ale hrozí, že celá věc bude předána Státnímu energetickému úřadu a následně soudu. Důsledky by pro naši organizaci byly zdrcující. Tudíž jsme přistoupili na zaplacení částky a dál budeme pokračovat zahájením trestního stíhání na zatím neznámého  viníka na PČR. Takže "srdečně děkujeme" viníkovi se vzkazem , že bude vypátrán a následky si ponese sám. V případě , že viník bude dopaden, tak veškeré finance, které vysoudíme, budou investovány do zarybnění. Pajin - hospodář

 

Dne 30.9. 2009byla techniky ČEZU zjištěna neoprávněná manipulace s elektroměrem

č.108 26 88, č.OM 433 76 59, na adrese: Káraný 138/Ch 138, 250 75 Káraný, který je užíván na přípojce el.proudu k aerátorům na Grádě. Při kontrole odběrného místa  technici zjistili odstraněné plomby na krytu elektroměrů umístěných na tomto odběrném místě, dále manipulaci s přívodními kabely k elektroměru č. 108 26 88 (stav: VT 46468) a jejich neodborné zapojení, což mělo za následek špatnou (opačnou) funkci měřiče. Z toho vyplývá, že nám technici za asistence Policie ČR odpojili a odvezli elektroměr na přezkoumání a byli jsme obviněni z neoprávněného odběru el.proudu, za což nám hrozí statisícové sankce .Jelikož si nejsme vědomi žádných zásahů do elektroměru, požádali jsme  o prošetření této záležitosti kontrolními orgány ČEZu a na policii podáme žádost o zahájení vyšetřování na neznámého pachatele.

 Dne 30.8.09 došlo k  poklesuvodní hladinyna tůni Grádo(cca o 40cm), což mělo za následek totální ubytek vody  ve výpusti z tůně. Díky tomuto poklesu se ryby (převážně karas ob. a sumeček am.),které běžně obývaly tuto část tůně, nahromadily přímo pod česly, kde zbývalo ještě trochu vody. Vzhledem k tomu, že  tak malý prostor(cca1-2m/2), muselo obývat několik desítek ryb, vznikl kyslíkový deficit a tím i následný úhyn. ovšem díky všímavým obyvatelům přilehlé chatové oblasti, byla zachráněna většina uvězněných ryb. Dále byl přivolán Hasičský záchranný sbor, Sbor dobrovolných hasičů v obci Káraný a Policie ČR. PČR provedla místní šetření, zda se nejednalo o trestný čin, který se nepotvrdil, sepsala hlášení a odjela. HZS a SDH Káraný provedli zvednutí hladinové přepážky výpusti a umožnilo zbývajícím rybám záchranu v Labi. Dále provedli propláchnutí dosedové plochy přepážky a naplnili část výtoku zbývající vodou z cisterny. Co mělo zásadní vliv na vznik této situace? Dle mého názoru především dlouhotrvající suché počasí beze srážek, odčerpávání vody za účelem zalévání a hlavní důvod je pokles spodních vod neustále se zvyšujícím odčerpáváním Pražských vodáren a tím i snížení přítoku z lesa, z luk a ze spodních vod. Jaká je možnost řešení situace do budoucna? Myslím si,  že politiku Pražských vodáren nezměníme a ta bude vodu odčerpávat až do doby, kdy už žádná nebude(ale to je i o nás, spotřebitelech) ale možná by bylo třeba uvažovat o opětovné propojení Gráda s Labem. Vím, že v místech kde Grádo bylo spojeno s Labem dnes stojí chaty, nicméně trubkový kanál by se zrealizovat dal. Ale toto je zas jen o financích.

 

Chtěl bych poděkovat Hasičům za pomoc a také všem chatařům, kteří zachraňovali hynoucí ryby. Díky Pavel Jindřich  - hospodář revíru

Vichřice ze dne 23.7.09 nám způsobila řadu problémů, týkajících se všech našich tůní. Nejvíce postiženou tůní je Václavka, kde ostrý vítr zpřelámal většinu větví, nakloněných nad vodu. Výsledkem je, že čistá polovina zbytku tůně, je zasypána. Tůň Byšická utrpěla spadnutím zhruba pěti topolů a na vytažení bude potřeba těžká technika. Podobně jako Řehačka. Tam spadli největší topoli a vytáhnout je bude asi nelidská práce. Vedle lávky se navíc vyvrátil další topol a následný kráter způsobuje problém cykloturistům, kteří zde projíždějí. Na tůni Labíčko nám spadla další vrba a jedno z posledních míst  zmizelo. Grádu se vichřice nevyhnula a kromě pěti stromů, které jsou ve vodě je zasypána strouha výpusti. Na potoce Výmola je také boží dopuštění, ale zde se již ujali prací místní obyvatelé obcí Sedlčánky a Císařská Kuchyně v čele s p.Milanem Vobeckým a dřevo zpracovávají. Odtsraňování škod na revírech nám zabere dost času a byli bychom rádi za každou nabídnutou pomocnou ruku. Neváhejte a pomozte nám, ať naše vody brzy vypadají jako před ničivým živlem

Výsledková listina závodů na Grádě 2009

 

1.místo

Kadlec

415

21.

Šilha

161  

41.

Bartoň

37

2místo

Skuhravý

354

22.

Jirkovský

158  

42.

Vébr

22

3.místo

Prchal

336

23.

Mareš.L

156  

43.

Jahn

21

4.místo

Šenfeld

316

24.

Studnička

155  

44.

Novák

18

5.místo

Volf

315

25.

Horák

151  

45.

Kukla

17

6.místo

Jurka

315

26.

Svoboda

137  

46.

Šulc

12

7.místo

Stránský

266

27.

Mojžíš

134  

47.

Burock

4

8.místo

Sigmund

257

28.

Lelek

114  

48.

Šareš

3

9.místo

Pavlík

236

29.

Vrcák

94  

49.

Kadleček

0

10.místo

Janoušek

235

30.

Zeman

92  

50.

Jareš

0

11.

Bláha

206

31.

Chvála

84  

51.

 

 

12.

Stýskal

200

32.

Holeník

82  

52.

 

 

13.

Bialonczyk

197

33.

Dvořák

80  

53.

 

 

14.

Jareš?

196

34.

Růžička

80  

54.

 

 

15.

Mareš

193

35.

Mareš P.

79  

 55.

 

 

16.

Houžvička

187

36.

Jirkovský

66  

56.

 

 

17.

Novák K.

185

37.

Vokoun

59  

57.

 

 

18.

Vacek

183

38.

Dalekorej M.

57  

58.

 

 

19.

Friedrich

182

39.

Fejtek

52  

59.

 

 

20.

Šenfeld

175

40.

Pospíšil

45  

60.

 

 

 

Rybářské závody na Grádě, ročník druhý

Dne 11. dubna 2009 se konal druhý ročník závodů na Grádě.  Oproti loňskému roku, kdy se závodů účastnilo celkem 36 rybářů, se letos účast zvedla na 93 závodníků, z toho 32 dětí. Krásné velikonoční počasí doprovázelo celý závod a úlovky na sebe nenechaly dlouho čekat. Mezi první chycené ryby, patřil pěkný kapr(lovec p. Dvořák ze St.Boleslavi), měřící 56cm ze sektoru dospělých a také dva pstruzi 38 a 39cm z dětského sektoru. Zkušení závodníci, kteří běžně závodí na celorepublikových závodech (Jurka,Volf,aj.) si libovali množstvím ryb a krásou našeho revíru a věnovali se lovu drobných rybek, které lovili prakticky „na nához“. Závody probíhaly v přátelské atmosféře a mnozí rybáři mohli okoukat způsoby lovu, montáže a různé „finty“ užívané těmito lovci.  Mezi nejčastěji ulovenými rybami vedle všudypřítomné oukleje patřil sumeček americký a pstruh duhový, kterého bylo nasazeno před závody asi 500kusů a tak závodníci si mohli vyzkoušet bojovnost této lososovité ryby i na jemné závodní náčiní. Mezi další zajímavé úlovky patřil úhoř říční (45cm) a štika (60cm), které chytil lovec David Boček(dětský závodník z Přerova). Ten díky této štice vyhrál cenu hospodáře za největší úlovek závodu -skleněného úhoře. Po skončení závodů přišlo na řadu počítání bodů za úlovky a ocenění nejlepších. Nejdříve se odměňovali dětští vítězové. První dvě místa obsadili bratři Jakub a Ondra Jarešové (Čelákovice), za 196 a 164 bodů. Třetí místo obsadili se shodným počtem 160 bodů - Pup(Přerov) a Míša Jindřichová(Čelákovice).  A pro všechny ostatní děti, které závodily, byly připraveny ceny, aby nikdo z naší nastupující generace neodcházel zklamán.  Dospělí závodníci byli vyhodnoceni s malým zpožděním, protože chvíli trval součet úlovků. První místo obsadil p. Kadlec(Benátky n. J.)- 415b., druhé místo p. Skuhravý(Čelákovice) – 354b. a třetí p. Prchal(Lysá n.L.)- 336b. Pro vítěze byly připraveny krásné ceny, pruty, navijáky, krmení a mnoho dalších praktických potřeb, které jistě každý z oceněných uvítal. Rád bych vyzdvihnul příkladné chování všech závodníků a poděkoval za atmosféru i účast, která byla nad očekávání. Těším se na další ročník závodů, který, jak doufám, bude ještě lepší než ten letošní, s přihlédnutím na názory, rady a připomínky, které jsem vyslechl.     Pajin

 

 Novinky z Výroční schůze

 

Výroční členská schůze proběhla 11.2.09 v 18 hodin ve Velkém sále místního Kulturního domu za účasti 68 členů a dvou hostů. Prvním hostem byl pan místostarosta města Čelákovice pan PaeDr. Luboš Rýdlo a druhým hostem byl jednatel brandýské MO pan Kučera. Schůzi zahájil pan Předseda Antonín Hronek a seznámil přítomné s programem. Po volbě do mandátové a návrhové komise následovala zpráva jednatelská, kterou přečetla paní jednatelka Mašínová a informovala o počtu členů(810), korespondenci, i o vydaných povolenkách a nešvarech při odevzdávání povolenek.

Dále následovala zpráva hospodářská, kterou přečetl pan Hospodář Mirek Buriánek. Informoval o splnění a překročení plánu násad, kdy bylo nasazeno mnohem více ryb, než bylo v hospodářském plánu určeno( na Grádo nasazeno za 167tisíc Kč a na ostatní naše revíry za 310tis.Kč). informoval také o práci na chatě na Řehačce a investicících do ní (cca 140 tisíc Kč a 650 odprac. hodin) a pracech, plánovaných na revírech pro rok 2009. Dále se omluvil členské schůzi a pro nedostatek času se vzdal funkce hospodáře. Tu potom předal svému zástupci Pavlu Jindřichovi a sám převzal funkci zástupce hospodáře. Pak se ujal své funkce nový hospodář Pavel Jindřich, krátce se představil a seznámil členy se svojí koncepcí a plánem své činnosti pro léta příští. Po té byla přečtena zpráva mandátové komise(z 810 členů přítomno 68 a dva hosté).

Zprávu účetní přednesl p.Jindřich(p. účetní Barešová se omluvila).  Zde byla schůze seznámena s účetními výsledky a informována o finanční ztrátě 47tis. Kč. Ztráta byla způsobena investicí do chaty na Řehačce a také byla vyčtena návratnost této ivestice(do pěti let) nehledě na nárůst  ceny nemovitosti (z původních 50tis.Kč minimálně o tuto investici -190tis.Kč). Byl přednesen také finanční rozpočet na rok 2009 o kterém se hlasovalo později.Pak p. Karpíšek coby vedoucí RS připomenul PT.členům MO povinnosti a upozornil na změny a úpravy v soupisech revírů(zvláště na sousední brandýskou MO). Coby správce chaty na Řehačce seznámil s podmínkami pobytu na chatě.

Dozorčí komise (přednesl p.Jiří Dvořák) neshledala na hospodaření naší MO žádné nesrovnatelnosti, jen doporučila aby členové Ryb. Stráže byli důslednější při kontrolách na dodržování předpisů, zvláště na nepořádek a čistotu v rybářských revírech.

Před diskusí bylo předáno zvláštní ocenění za přínos a zásluhy odstupujícím členům RS. Prvním byl pan Jaroslav Jedlička, který byl členem RS od r. 1970 a hospodářem MO od r.1984. p.hospodář mu vyjádřil obdiv a díku za práci, kterou pro nás vykonal a p. Předseda a místopředseda mu předali sošku rybáře s věnováním. Pro těžkou nemoc si druhý odstupující člen RS pan Jiří Žerava nemohl převzít ocenění. I jemu byl vyjádřen obdiv a dík. Ocenění mu Výbor doručí později. Panu Jedličkovi i panu Žeravovi bylo aplaudováno ve stoje.

Dále byla diskuse, kde členové poukázali na nekalé praktiky při rybolovu na RMV Grádo a upozornili na skupinu chatařů, kterých se to týká. Výbor doporučí RS se na tuto skupinu zaměřit a skoncovat s jejich řáděním. Z pléna bylo také navrženo zvýšit cenu za neodpracované brigádnické hodiny, nejdříve o 100Kč a potom rovnou na 1000Kč- což čl. schůze schválila. Dále byla připomínka o zarůstání tůní Václavka, Homolka a Labíčko. Výbor sdělil, že se na tom již pracuje a pokoušíme se získat dotace na jejich čištění. Letos se budou provádět pokusy o čištění Václavky. Dále chtěli vědět, zda bude opět na Labi 24-hodinový lov sumce - pokud bude udělena výjimka - tak ano.

Dalších návrhů v diskuzi nebylo tak se přikročilo k hlasování o usnesení - vše bylo  téměř 100% schváleno.

Před závěrem dostali slovo oba hosté. Pan místostarosta vyjádřil obdiv nad naší MO. Netušil s jakými ohromujícími čísly zde pracujeme. Vyzdvihl práci v oboru životního prostředí a přírody a také práci s mládeží. Přislíbil spolupráci s MěÚ v Čelákovicícha a pomoc při získání dotací na odbahňování. Popřál naší organizaci hodně úspěchů a zdaru při naší činnosti.Druhý host p. jednatel Kučera připomenul podobné problémy v jejich organizaci, děkoval za spolupráci naší RS a také popřál hodně zdaru.

Po té pan Předseda Antonín Hronek poděkoval za účast v 20 hodin ukončil Výroční členskou schůzi s obvyklým PETRŮV ZDAR.

Dětský den na GRÁDĚ

Dne 17.9.2008 se na Grádě uskutečnil dětský rybářský den. Přes chladné počasí se dostavili děti  v doprovodu svých rodičů, někteří v doprovodu dědečků či starších sourozenců. Byli jsme překvapeni, jak děti, kteří ještě nenavštěvovali rybářský kroužek, znají ryby, rostliny a vodní živočichy. V rybolovné technice a lovu ryb to samozřejmně trochu vázlo, ale celkový dojem z celé akce je ten, že děti, kteří přišli a přihlásili se do soutěže a tím i do našeho RK jsou do budoucna velkým příslibem, že se nemusíme bát o růst našeho rybářství i ochranu životního prostředí. Děkujeme za sponzorování akce p. Doutnáčové ( Rybářské potřeby v Rybářské ul.), Středočeskému územnímu svazu ČRS a lékárně Erika.

Ocenění velitele rybářské stráže
Veliteli naší rybářské stráže, panu Milanu Karpíškovi, se dostalo ocenění za třetího nejpilnějšího člena rybářské stráže ve Středočeském kraji.
Cenu mu předal hospodář Sús Středočeského kraje ing.Šimůnek na konferenci ČRS 13.9.2008 v Nymburce. Gratulujeme


Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek